Phân số là gì? Tìm hiểu về Phân số chi tiết nhất 2023

Phân số là gì?

Phân số trong toán học là một phép chia một tập hợp các đối tượng thành các phần bằng nhau. Phân số được biểu diễn bằng một tỉ lệ giữa một phần của tập hợp (số tử) và tập hợp đầy đủ (số mẫu). Số tử là số ở trên dấu phân số và thể hiện số lượng đối tượng, trong khi số mẫu là số ở dưới dấu phân số thể hiện số lượng đối tượng trong tập hợp ban đầu. Phân số thường được biểu diễn dưới dạng a/b, trong đó a là số tử và b là số mẫu. Phân số còn có thể được biểu diễn dạng thập phân hoặc phần trăm. Phân số được sử dụng trong nhiều lĩnh vực của toán học như số học, hình học, và tỷ lệ.

Phân số trong toán học

Phân số là một khái niệm quan trọng trong toán học, được sử dụng để biểu diễn một phần tử nhỏ hơn của một số. Phân số hay còn gọi là tỉ lệ, bao gồm hai phần: chứng và mẫu. Chứng là số trên, mẫu là số dưới, được biểu diễn dưới dạng chữ hoặc các ký hiệu đặc biệt.

Biểu diễn phân số

Có hai cách biểu diễn phân số: dạng thường và dạng thập phân.

Trong dạng thường, phân số được viết dưới dạng chứng/mẫu. Ví dụ, ½ được viết là “một phân hai” hoặc “một nửa”. Trong dạng này, chứng luôn là một số tự nhiên và mẫu là một số tự nhiên khác không.

Trong dạng thập phân, phân số được chuyển đổi thành một con số với dấu “.” hoặc “,” phân tách chứng và mẫu. Ví dụ, ¾ được viết là 0.75 hoặc 0,75. Đây là cách biểu diễn phổ biến khi làm việc với các tính toán toán học phức tạp hơn.

Phép tính phân số

Phân số có thể được sử dụng trong các phép tính cộng, trừ, nhân và chia. Để thực hiện các phép tính này, chúng ta có các quy tắc cần tuân thủ.

Khi cộng hai phân số có cùng mẫu, ta chỉ cần cộng các chứng lại với nhau và giữ nguyên mẫu. Ví dụ, 1/4 + 2/4 = (1+2)/4 = 3/4.

Khi trừ hai phân số có cùng mẫu, ta chỉ cần trừ các chứng và giữ nguyên mẫu. Ví dụ, 5/8 – 3/8 = (5-3)/8 = 2/8 = 1/4.

Khi nhân hai phân số, ta nhân các chứng với nhau và nhân các mẫu với nhau. Ví dụ, 2/3 * 3/4 = (2*3)/(3*4) = 6/12 = 1/2.

Khi chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất và nhân với nghịch đảo của phân số thứ hai. Nghịch đảo của một phân số là khi đổi chứng và mẫu cho nhau. Ví dụ, 2/3 : 3/4 = 2/3 * 4/3 = (2*4)/(3*3) = 8/9.

Một số quy tắc khác cần lưu ý khi làm việc với phân số bao gồm rút gọn phân số và chuyển đổi phân số về dạng thập phân.

Đặc điểm của phân số

Phân số có một số đặc điểm quan trọng:

  • Phân số không thể chia cho 0. Mẫu của phân số phải khác 0.
  • Phân số có thể làm nhỏ hoặc làm lớn chứng và mẫu bằng cách nhân hoặc chia cho cùng một số tự nhiên.
  • Phân số có thể được so sánh với nhau bằng cách so sánh các chứng hoặc so sánh các mẫu.
  • Phân số dương có chứng và mẫu cùng dương, còn phân số âm thì có chứng và mẫu khác dấu.

Tổng kết

Phân số là một khái niệm cơ bản trong toán học, giúp biểu diễn một phần tử nhỏ hơn của một số. Chúng có thể được biểu diễn dưới dạng dạng thường hoặc dạng thập phân và được sử dụng trong các phép tính cộng, trừ, nhân và chia. Hiểu rõ về phân số là cơ sở quan trọng cho việc giải quyết các vấn đề toán học phức tạp hơn.

Những chủ đề liên quan đến Phân số

Phân số – Toán lớp 4 – Cô Hà Phương (DỄ HIỂU NHẤT)Phân số – Toán lớp 4 – Cô Hà Phương (DỄ HIỂU NHẤT)

Ôn tập khái niệm về phân số – Toán lớp 5 – Cô Hà Phương (DỄ HIỂU NHẤT)


Ôn tập khái niệm về phân số – Toán lớp 5 – Cô Hà Phương (DỄ HIỂU NHẤT)

Toán 5 bài 1: ôn tập khái niệm về phân số


Toán 5 bài 1: ôn tập khái niệm về phân số

MÔN TOÁN HỌC – LỚP 4 | TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ | 19H45 NGÀY 21.04.2020 | HANOITV


MÔN TOÁN HỌC – LỚP 4 | TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ | 19H45 NGÀY 21.04.2020 | HANOITV

Khái niệm phân số – Toán lớp 4 (Cánh Diều) [OLM.VN]


Khái niệm phân số – Toán lớp 4 (Cánh Diều) [OLM.VN]

[Toán lớp 4 ] Cộng, trừ hai phân số – Thầy Khải- SĐT: 0943734664


[Toán lớp 4 ] Cộng, trừ hai phân số – Thầy Khải- SĐT: 0943734664

Phân số là gì – Toán lớp 4


Phân số là gì – Toán lớp 4

MÔN TOÁN – LỚP 4 | ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ | 19H45 NGÀY 08.06.2020 | HANOITV


MÔN TOÁN – LỚP 4 | ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ | 19H45 NGÀY 08.06.2020 | HANOITV

V7: Toán lớp 4- Cộng, trừ 2 phân số và lỗi sai 1 số học sinh mắc phải.


V7: Toán lớp 4- Cộng, trừ 2 phân số và lỗi sai 1 số học sinh mắc phải.

[Học Zoom toán lớp 5 ] Chuyển đổi phân số thành số thập phân -Thầy Khải- SĐT: 0943734664


[Học Zoom toán lớp 5 ] Chuyển đổi phân số thành số thập phân -Thầy Khải- SĐT: 0943734664

Related Posts