Phép trừ là gì? Tìm hiểu về Phép trừ chi tiết nhất 2023

Phép trừ là gì?

Phép trừ là một phép tính cơ bản trong toán học, được sử dụng để lấy hiệu của hai số. Khi thực hiện phép trừ, ta lấy số bị trừ (hay số bị trừ đi) trừ đi số trừ (hay số được trừ đi). Kết quả của phép trừ được gọi là hiệu. Ví dụ, khi trừ số 5 đi số 3, ta có kết quả là 2. Phép trừ có thể được biểu diễn dưới dạng sự khác nhau giữa hai số hoặc dưới dạng sự điền vào khoảng trống trong một phương trình. Phép trừ cũng có thể được sử dụng để tính toán giữa các biểu thức hoặc đại số.

Phép trừ trong toán học

Phép trừ là một trong những phép toán cơ bản trong toán học, được sử dụng để tìm hiệu giữa hai số. Phép trừ thường được biểu diễn bằng ký hiệu “-“, và kết quả của phép trừ là một số gọi là hiệu hoặc kết quả trừ.

Cách thực hiện phép trừ

Để thực hiện phép trừ, ta cần có hai số: số bị trừ (gọi là minuend) và số trừ đi (gọi là subtrahend). Khi đó, ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ đi và kết quả thu được chính là hiệu.

Ví dụ, để tính hiệu của 9 trừ đi 5, ta lấy 9 trừ đi 5 và thu được kết quả là 4.

Quy tắc và tính chất của phép trừ

1. Phép trừ không tỉ lệ: Khi thực hiện phép trừ, không thấy tồn tại tính chất tỉ lệ như trong phép nhân và phép chia.

2. Phép trừ có tính chất giao hoán: Khi hoán đổi vị trí của số bị trừ và số trừ đi, kết quả vẫn không thay đổi. Ví dụ: 5 trừ đi 3 cũng có kết quả như 3 trừ đi 5.

3. Phép trừ có tính chất kết hợp: Khi có nhiều hơn hai số cần trừ, phép trừ có tính chất kết hợp, tức là thứ tự thực hiện phép trừ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Ví dụ: (7 trừ đi 3) trừ đi 2 có kết quả như (7 trừ đi 2) trừ đi 3.

Chú ý: Khi thực hiện phép trừ trong những số âm, ta cần chú ý tới quy tắc trừ số âm sẽ đổi dấu và trở thành cộng số dương. Ví dụ: (-5) trừ đi (-3) sẽ được chuyển thành (-5) cộng với 3 và kết quả là -2.

Phép trừ là một phép toán quan trọng trong toán học và có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ giải quyết các bài toán thực tế đến phát triển các thuật toán và công nghệ hiện đại. Việc hiểu và sử dụng phép trừ một cách chính xác là rất cần thiết cho việc học và nghiên cứu toán học.

Những chủ đề liên quan đến Phép trừ

Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 – Toán lớp 2 SGK mới [OLM.VN]Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 – Toán lớp 2 SGK mới [OLM.VN]

[TOÁN 2HD] PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100(Có nhớ 1 lần)


[TOÁN 2HD] PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100(Có nhớ 1 lần)

Bài 12: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 | TOÁN 2 | VTV7


Bài 12: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 | TOÁN 2 | VTV7

Cách trừ dọc có mượn / Toán Tư duy Kes


Cách trừ dọc có mượn / Toán Tư duy Kes

Toán trừ lớp 1 – Dạy bé học phép toán trừ trong phạm vi 10, Học làm toán trừ lớp 1 – Thanh nấm


Toán trừ lớp 1 – Dạy bé học phép toán trừ trong phạm vi 10, Học làm toán trừ lớp 1 – Thanh nấm

(tham khảo) Toán 1 – CĐ 3 – Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10


(tham khảo) Toán 1 – CĐ 3 – Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 – Toán lớp 2 (Kết nối TT với cuộc sống) [OLM.VN]


Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 – Toán lớp 2 (Kết nối TT với cuộc sống) [OLM.VN]

Phép trừ trong phạm vi 10 – Toán lớp 1 SGK mới [OLM.VN]


Phép trừ trong phạm vi 10 – Toán lớp 1 SGK mới [OLM.VN]

[Toán 1] Phép trừ trong phạm vi 4 | Bé học Toán vui và dễ dàng với Bút Vàng


[Toán 1] Phép trừ trong phạm vi 4 | Bé học Toán vui và dễ dàng với Bút Vàng

Phép trừ trong phạm vi 6 – Toán lớp 1 SGK mới [OLM.VN]


Phép trừ trong phạm vi 6 – Toán lớp 1 SGK mới [OLM.VN]

Related Posts